اولویتهای پژوهشی سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 553

اولویتهای پژوهشی سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان

 

ردیف

عنوان اولویت

عنوان طرح پژوهشی پیشنهادی

1

دستیابی به دانش فنی تولید و بهبود مدیریت مصرف کودو آفت کش های شیمیایی ، آلی و بیولوژیک درمحصولات زراعی و باغی

بررسی بیماری های فندق و ارائه شیوه های جدید و عملی کنترل آن ها

 

2

دستیابی به دانش فنی تولید و بهبود مدیریت مصرف کودو آفت کش های شیمیایی ، آلی و بیولوژیک درمحصولات زراعی و باغی

شناسایی و بررسی راب ها و حلزون های موجود دراستان و بررسی شیوه های جدید کنترل آنها

 

3

دستیابی به دانش فنی تولید و بهبود مدیریت مصرف کودو آفت کش های شیمیایی ، آلی و بیولوژیک درمحصولات زراعی و باغی

بررسی شیوه های جدید وعملی جهت کنترل بیماری های مهم قارچی باادام زمینی (Sclerotium sp )

 

4

دستیابی به دانش فنی تولید و بهبود مدیریت مصرف کودو آفت کش های شیمیایی ، آلی و بیولوژیک درمحصولات زراعی و باغی

بررسی بیماری گال طوقه در باغات کیوی و ارایه روش های کنترل آن

 

5

دستیابی به دانش فنی تولید و بهبود مدیریت مصرف کودو آفت کش های شیمیایی ، آلی و بیولوژیک درمحصولات زراعی و باغی

بررسی اثر تغذیه برگی پس از برداشت محصول کیوی بر افزایش تولید سال آینده درارقام هایوارد ، طلایی و خونی

 

6

بررسی امکان جایگزینی و مدیریت تامین منابع غذایی داخلی با منابع وارداتی در تامین خوراک دام ،طیور و آبزیان

بررسی فرآورده های مختلف فیزیکی و شیمیایی کاه برنج بر قابلیت افزایش هضم در نشخوارکنندگان

 

7

ارائه راهکارهای بهبود ضریب تبدیل غذایی دام ،طیور و آبزیان

بررسی وضعیت علوفه های مراتع و دشت استان از نظر وجود گیاهان منجر به سقط جنین در دام

 

8

بررسی ظرفیت ها و امکان سنجی استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی متناسب با قطب های تولیدی کشور

طرح پژوهشی ارزیابی و رتبه بندی کارخانجات شالیکوبی

 

9

ارائه روش های بهبود و تحول در نظام های آموزش و ترویج کشاورزی ، آب ، منابع طبیعی ، محیط زیست ، امور دام و آبزیان و ارتقاء دانش نیروی انسانی

بررسی نقش برنامه های آموزشی ترویجی در ایجاد و گسترش اشتغال زنان روستایی

 

10

دستیابی به دانش فنی تولید و بهبود مدیریت مصرف کودو آفت کش های شیمیایی ، آلی و بیولوژیک درمحصولات زراعی و باغی

بررسی وضعیت کرم سفید ریشه و روش های کنترل آن در باغات فندق استان گیلان

 

11

بهبود و روش های مدیریت آفات ، بیماری ها و علف های هرز با تاکید برروشهای نوین و بیولوژیک و تولید محصولات سالم و ارگانیک

بررسی روشهای پادلینگ درشرایط مختلف زمین های کشاورزی استان برای کشت با ماشین نشاکار با حداقل تلفات بوته های نشا در حین نشاکاری

 

12

تدوین معیارها و استانداردهای بهینه سازی الگوی کشت و ارزیابی الگوهای موجود

ارزیابی اثر فاصله ردیف و روش کاشت نشایی و عملکرد و اجزای عملکرد بادام زمینی در گیلان

 

 فایل PDF زیر قابل دانلود است.
 

فرمت : pdf حجم :164.6846 KB

برای دریافت آخرین خبرها در خبرنامه عضو شوید.
   
    رشت - کیلومتر ۶ جاده رشت به تهران مجتمع دانشگاه گیلان روبروی سازمان مرکزی دانشگاه حوزه معاونت پژوهش و فناوری
    ۰۱۳-۳۳۶۹۰۳۳۸
    ۰۱۳-۳۳۶۹۰۴۴۷
    naserani[@]gmail.com

شرکت مهیانت شمال : طراحی و پیاده سازی