اولویتهای پژوهشی اداره کل پزشكي قانوني استان گيلان
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 394

اولویتهای پژوهشی اداره کل پزشكي قانوني استان گيلان

ردیف

عنوان اولویت

1

موضوعات مرتبط با حوادث شغلی درپزشکی قانونی

2

موضوعات مرتبط با سقط جنین (درمانی ، تروماتیک ، جنایی) درپزشکی قانونی

3

موضوعات مرتبط با اختلالات و جرائم جنسی درپزشکی قانونی

4

موضوعات مرتبط با تصادفات ساختگی و خودزنی

5

اختلال شخصیتی درمراجعین به پزشکی قانونی

6

موضوعات مرتبط با روانشناسی جرم

7

نقش مصرف موادروان گردان جدید دربروزجرائم

8

شرایط اعلام محجوریت و سفه دربیماران روانی

9

موضوعات مرتبط با طلاق درپزشکی قانونی

10

موضوعات مرتبط با مسولیت مدنی و کیفری درارتباط با اختلالات روانپزشکی درپزشکی قانونی

 

11

معیارهای رشادت جسمانی و روانی ازدیدگاه های حقوقی و پزشکی

12

موضوعات مرتبط با حوادث (رانندگی ، کار ...) درپزشکی قانونی

13

معیارهای روانپزشکی دربررسی عقل

14

موضوعات مرتبط با فناوری نوین درپزشکی قانونی

15

تعیین سن استخوانی با استفاده ازرادیولوژی درنژاد ایرانی

16

موضوعات مرتبط با ویرتوپسی (کالبدگشایی مجازی) درپزشکی قانونی

 

17

بررسی سلامت جامعه ازطریق بررسی یافته های پاتولوژیک دراجساد

18

بهینه سازی روش های استخراج DNA

ازباقیمانده های انسانی

19

موضوعات مرتبط با over dose دارویی درپزشکی قانونی

20

موضوعات مرتبط با آستانه تحمل (سطح درمانی ) داروها

21

آنتروپومتری و تشخیص هویت اجساد

22

موضوعات مرتبط با علل فوت ناگهانی درپزشکی قانونی

23

روشهای فوری تشخیصی پزشکی قانونی درصحنه جرم

24

موضوعات مرتبط با پیشگیری ازوقوع جرم درپزشکی قانونی

25

نقش پزشکی قانونی درتعامل با سایراعضای اکیپ صحنه جرم درمستندسازی پرونده های قضایی

26

سلامت عمومی ، رضایتمندی شغلی و فرسودگی کاری درکارکنان پزشکی قانونی

27

وضعیت استناد به نظرات کارشناسی پزشکی قانونی درمحاکم قضایی

28

جنبه های فقهی ، اخلاقی و قانونی درمداخلات پزشکی قانونی

29

تشریح جسدو نظرات فقهی و حقوقی پیرامون آن

30

جنبه های اخلاقی ، فقهی و قانونی اختلالات روانی ، بیماریهای واگیردار و صعب العلاج

31

معیارهای پزشکی و حقوقی دربررسی تحمل کیفر حبس زندانیان

32

موضوعات مرتبط با وابستگی دارویی (اعتیاد، خودکشی ، انحرافات جنسی ، روسپیگری )

33

مرگهای تاخیری پس ازتروما ، مسمومیت و...

34

تاثیر انتخاب نمونه دردرصد پاسخگویی به تفکیک نوع آزمایش درآزمایشگاه سم شناسی

35

بررسی انواع داروها و مخدر درنمونه های محلول ارسالی به آزمایشگاه پزشکی قانونی جهت تعیین درصدالکل

36

شناسایی اختصاصی سموم جونده کش مثل راکومین ، برادیفاکوم و وارفارین درنمونه های زیستی ( خصوصا " بافت و محتویات معده )

فرمت : pdf حجم :174.6191 KB

برای دریافت آخرین خبرها در خبرنامه عضو شوید.
   
    رشت - کیلومتر ۶ جاده رشت به تهران مجتمع دانشگاه گیلان روبروی سازمان مرکزی دانشگاه حوزه معاونت پژوهش و فناوری
    ۰۱۳-۳۳۶۹۰۳۳۸
    ۰۱۳-۳۳۶۹۰۴۴۷
    naserani[@]gmail.com

شرکت مهیانت شمال : طراحی و پیاده سازی