اولویتهای پژوهشی اداره کل اسـتاندارد و تحقيقات صـنعتي گيلان
۱۶ بهمن ۱۳۹۶ 451

اولویتهای پژوهشی اداره کل اسـتاندارد و تحقيقات صـنعتي گيلان

 

ردیف

عنوان اولویت

1

ارزيابي ميزان اثربخشي خدمات استاندارد سازي در استان گیلان

2

استانداردسازي توليد محصولات كشاورزي استراتژيك استان گيلان

3

استاندارد سازي محصولات صنايع دستي و غذاهاي محلي استان گيلان

فرمت : pdf حجم :124.3105 KB

برای دریافت آخرین خبرها در خبرنامه عضو شوید.
   
    رشت - کیلومتر ۶ جاده رشت به تهران مجتمع دانشگاه گیلان روبروی سازمان مرکزی دانشگاه حوزه معاونت پژوهش و فناوری
    ۰۱۳-۳۳۶۹۰۳۳۸
    ۰۱۳-۳۳۶۹۰۴۴۷
    naserani[@]gmail.com

شرکت مهیانت شمال : طراحی و پیاده سازی