اولویتهای پژوهشی اداره كل نوسـازي ، توسـعه و تجهيز مدارس گيلان
۱۶ بهمن ۱۳۹۶ 417

اولویتهای پژوهشی اداره كل نوسـازي ، توسـعه و تجهيز مدارس گيلان

 

ردیف

عنوان اولویت

عنوان طرح پژوهشی پیشنهادی

1

بهینه سازی روش های ساخت و مصالح بومی

مقایسه تطبیقی رفتار حرارتی و تهویه در بنای مدارس اقلیم معتدل و مرطوب ابران (نمونه موردی: مدارس شهر رشت)

2

پیش بینی و کاهش خطرهای بلایای طبیعی با الویت زلزله، سیل و طوفان

ارائه نشده است.

برای دریافت آخرین خبرها در خبرنامه عضو شوید.
   
    رشت - کیلومتر ۶ جاده رشت به تهران مجتمع دانشگاه گیلان روبروی سازمان مرکزی دانشگاه حوزه معاونت پژوهش و فناوری
    ۰۱۳-۳۳۶۹۰۳۳۸
    ۰۱۳-۳۳۶۹۰۴۴۷
    naserani[@]gmail.com

شرکت مهیانت شمال : طراحی و پیاده سازی