اولویتهای پژوهشی دستگاههای اجرایی استان

اولویتهای پژوهشی اداره كل اوقاف و امور خيريه اسـتان گيلان

اولویتهای پژوهشی اداره كل بهزيستي استان گيلان

اولویتهای پژوهشی اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

اولویتهای پژوهشی اداره كل حفاظت محيط زيسـت استان گيلان

اولویتهای پژوهشی اداره كل دامپزشـكي استان گيلان

اولویتهای پژوهشی اداره كل شيلات استان گيلان

اولویتهای پژوهشی اداره كل فرهنگ و ارشـاد اسـلامي گيلان

اولویتهای پژوهشی اداره كل نوسـازي ، توسـعه و تجهيز مدارس گيلان

اولویتهای پژوهشی اداره كل هواشـناسـي اسـتان گيلان

اولویتهای پژوهشی اداره كل ورزش و جوانان استان گيلان

اولویتهای پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان

اولویتهای پژوهشی اداره کل اسـتاندارد و تحقيقات صـنعتي گيلان

اولویتهای پژوهشی اداره کل امور اقتصـادي و دارايي استان گيلان

اولویتهای پژوهشی اداره کل انتقال خون اسـتان گيلان

اولویتهای پژوهشی اداره کل بازرسـي اسـتان گيلان

اولویتهای پژوهشی اداره کل پزشكي قانوني استان گيلان

اداره کل راه و شهرسازي گيلان

اولویتهای پژوهشی اداره کل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري گيلان

اولویتهای پژوهشی حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي

اولویتهای پژوهشی سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان

برای دریافت آخرین خبرها در خبرنامه عضو شوید.
   
    رشت - کیلومتر ۶ جاده رشت به تهران مجتمع دانشگاه گیلان روبروی سازمان مرکزی دانشگاه حوزه معاونت پژوهش و فناوری
    ۰۱۳-۳۳۶۹۰۳۳۸
    ۰۱۳-۳۳۶۹۰۴۴۷
    naserani[@]gmail.com

شرکت مهیانت شمال : طراحی و پیاده سازی