معرفی کارگروه
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 1020

در شانزدهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در راستای اجرای ماده 2 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور ساماندهی امر پژوهش، فناوری و نوآوری در استان‌ها و فراهم سازی شرایط اصلاح و بهبود نظام نوآوری منطقه‌ای، مقرر شد کارگروه تخصصی پژوهش، فناوری و نوآوری، ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها تشکیل شود. طبق مصوبه هیات وزیران ریاست این مرکز برعهده معاون ذی ربط استاندار است و نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در استان به انتخاب وزیر ، دبیر این کارگروه خواهد بود.

در شانزدهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در راستای اجرای ماده 2 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور ساماندهی امر پژوهش، فناوری و نوآوری در استان‌ها و فراهم سازی شرایط اصلاح و بهبود نظام نوآوری منطقه‌ای، مقرر شد کارگروه تخصصی پژوهش، فناوری و نوآوری، ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها تشکیل شود .

طبق مصوبه هیات وزیران ریاست این مرکز برعهده معاون ذی ربط استاندار است و نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در استان به انتخاب وزیر ، دبیر این کارگروه خواهد بود .

اعضای کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فنآوری و نوآوری به شرح زیر تعیین می‌شود :

الف- معاون ذی‌ربط استاندار به عنوان رئیس کارگروه: ( آقای محمد حسین اصغریان - معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری گیلان)

ب- نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری در استان به انتخاب وزیر به عنوان دبیر کارگروه : آقای دکتر سید ضیاءالدین میرحسینی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان

ج- رییس سازمان برنامه و بودجه استان

د- مدیر کل ارتباطات و فنآوری اطلاعات استان

هـ- نماینده معاونت علمی و فنآوری رییس‌جمهور

و- یکی از رؤسای پارک علم و فنآوری استان به انتخاب معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

ز- مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان

ح- رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان

ط- مدیر کل حفاظت محیط زیست استان

ی- رییس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان

ک- رییس جهاد دانشگاهی استان

ل- مدیر کل آموزش و پرورش  استان

م- مدیر کل صدا و سیمای مرکز استان

ن- مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری

س- نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در استان به انتخاب وزیر

ع- یک نفر از رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی دولتی استان به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری

ف- یک نفر از رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی دولتی استان به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ص- یک نفر از رؤسای واحدهای استانی دانشگاه ازاد اسلامی به انتخاب رییس دانشگاه ازاد اسلامی

 وظایف کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فنآوری و نوآوری، بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد زیر تعیین می‌شود :

الف- تدوین و به روز رسانی سند آمایش علم و فنآوری استانی

ب- برنامه‌ریزی در جهت استقرار و اصلاح نظام نوآوری منطقه در استان

ج- تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت آموزش، پژوهش، فنآوری و نوآوری استان بر اساس سند آمایش مصوب

د- تعیین اولویت‌های تحقیقاتی و فنآوری استان بر مبنای شناسایی نیازها، توانایی‌ها و مزیت‌های استانی

هـ- نحوه نظارت بر فعالیت‌های علمی، فنآورانه و نوآورانه استان در چارچوب مصوبات شورای علوم، تحقیقات و فناوری

و- تدوین برنامه‌های حمایت از توسعه و ارتقای مراکز رشد، پارک‌های علم و فنآوری و شهرک‌های فنآوری و شرکت‌های دانش بنیان در استان

ز- تدوین ساز و کار همسویی بین اهداف و سیاست‌های استانی در زمینه آموزش، پژوهش، فنآوری و نوآوری با اهداف و سیاست‌های ملی

برای دریافت آخرین خبرها در خبرنامه عضو شوید.
   
    رشت - کیلومتر ۶ جاده رشت به تهران مجتمع دانشگاه گیلان روبروی سازمان مرکزی دانشگاه حوزه معاونت پژوهش و فناوری
    ۰۱۳-۳۳۶۹۰۳۳۸
    ۰۱۳-۳۳۶۹۰۴۴۷
    naserani[@]gmail.com

شرکت مهیانت شمال : طراحی و پیاده سازی