کمیته پژوهش استان
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 808

پیرو مصوبات اولین جلسه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان گیلان جهت ارتقای کیفی، بررسی تخصصی موضوعات پژوهش استان و هماهنگی بیشتر فعالیتهای پژوهشی در سطح استان، کمیته پژوهش استان با مسئولیت دانشگاه گیلان به تصویب رسید.

برای دریافت آخرین خبرها در خبرنامه عضو شوید.
   
    رشت - کیلومتر ۶ جاده رشت به تهران مجتمع دانشگاه گیلان روبروی سازمان مرکزی دانشگاه حوزه معاونت پژوهش و فناوری
    ۰۱۳-۳۳۶۹۰۳۳۸
    ۰۱۳-۳۳۶۹۰۴۴۷
    naserani[@]gmail.com

شرکت مهیانت شمال : طراحی و پیاده سازی