اولویتهای پژوهشی اداره كل اوقاف و امور خيريه اسـتان گيلان
نویسنده : محمد ناصرانی ۱۱ آذر ۱۳۹۶ 766

ردیف

عنوان اولویت

1

نظریه پردازی در باب معماری و شهرسازی اسلامی-ایرانی با تکیه بر بقاع متبرکه

2

تدوین ارزش­ها و شاخص­های اسلامی- ایرانی توسعه موقوفات به منظور تحقق شاخص­های عدالت اجتماعی و اقتصادی و توسعه علمی و فرهنگی در مناطق مختلف کشور

3

شناسایی مولفه­های هویت­بخشی به سیمای بقاع متبرکه، بازآفرینی و روزآمدسازی ایرانی-اسلام با تاکید بر فضای کالبدی بقاع متبرکه

4

بررسی نقش بقاع متبرکه در شکل گیری نواحی شهری و روستایی ایران به منظور دستیابی به روند تاریخی شهرنشینی و روستانشینی در کشور

5

تدوین معیارها و استانداردهای بهینه­سازی الگوی کشت و ارزیابی الگوهای موجود در موقوفات زراعی

6

روش­های ارتقا سرمایه­گذاری در موقوفات

7

روش­های بهبود مدیریت تولید و مصرف در موقوفات

8

مطالعه و بررسی روش­های حمایت از بخش منابع طبیعی و محیط زیست با تاکید بر موقوفات

9

شناسایی مستمر مسایل عمومی و تعیین مستمر اولویت­های موقوفات

10

بهره­وری در کلیه بخش­های اقتصاد وابسته به بقاع و موقوفات

11

خط مشی های حمایتی اقتصادی از موقوفات

12

خط مشی های حمایتی غیراقتصادی ازموقوفات

13

حفظ و هدایت سرمایه ­های دتخلی

14

سیاستگذاری توسعه گردشگری اسلامی مبتنی بر بقاع متبرکه

15

مطالعات جامعه قرآنی و نبوی

16

مطالعات ارتقا فرهنگ عمومی در حوزه ی وقف

17

معماری و شهرسازی مبتنی بر الگوی اسلامی- ایرانی در موقوفات و بقاع متبرکه

منبع : کمیته پژوهشی استان گیلان

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است
برای دریافت آخرین خبرها در خبرنامه عضو شوید.
   
    رشت - کیلومتر ۶ جاده رشت به تهران مجتمع دانشگاه گیلان روبروی سازمان مرکزی دانشگاه حوزه معاونت پژوهش و فناوری
    ۰۱۳-۳۳۶۹۰۳۳۸
    ۰۱۳-۳۳۶۹۰۴۴۷
    naserani[@]gmail.com

شرکت مهیانت شمال : طراحی و پیاده سازی