مراسم تجلیل از پژوهشگران برگزیده استان گیلان

مراسم تجلیل از پژوهشگران برگزیده استان گیلان

مراسم تجلیل از پژوهشگران برگزیده استان گیلان

مراسم تجلیل از پژوهشگران برگزیده استان گیلان

مراسم تجلیل از پژوهشگران برگزیده استان گیلان در هفته پژوهش

مراسم تجلیل از پژوهشگران برگزیده استان گیلان در هفته پژوهش

مراسم تجلیل از پژوهشگران برگزیده استان گیلان در هفته پژوهش

مراسم تجلیل از پژوهشگران برگزیده استان گیلان در هفته پژوهش

خبرها
اطلاعیه ها
برای دریافت آخرین خبرها در خبرنامه عضو شوید.
   
    رشت - کیلومتر ۶ جاده رشت به تهران مجتمع دانشگاه گیلان روبروی سازمان مرکزی دانشگاه حوزه معاونت پژوهش و فناوری
    ۰۱۳-۳۳۶۹۰۳۳۸
    ۰۱۳-۳۳۶۹۰۴۴۷
    naserani[@]gmail.com

شرکت مهیانت شمال : طراحی و پیاده سازی